BIKETOWN

BIKETOWN FOR ALL

BIKETOWN for All (BIKETOWN cho Tất cả Mọi Người) cung cấp phương tiện di chuyển giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và thú vị cho mọi người, bất kể thu nhập. Chương trình công bằng của chúng tôi cho phép những người đủ điều kiện nhận một số chương trình hỗ trợ của tiểu bang hoặc liên bang để đăng ký và nhận được chiết khấu thành viên BIKETOWN.

QUYỀN LỢI

 • $0/tháng
 • $0.05/phút
 • $10 tín dụng đi xe mỗi tháng Mở khóa xe đạp miễn phí
 • Xe đạp sẵn sàng 24/7/365 trong toàn bộ khu vực dịch vụ

ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ

 • Chỉ dành cho các Cơ sở tại Portland
 • Thẻ Oregon Trail (SNAP)
 • Cư dân nhà ở giá cả phải chăng
 • Đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp
 • Các thành viên của Oregon Health Plan (Chương trình Bảo hiểm Y tế của Oregon - OHP)
 • Người có thẻ TriMet Honored Citizen
 • Hoặc nhận các dịch vụ xã hội khác

Người dân Portland đủ điều kiện có thể đăng ký BIKETOWN cho Tất cả thành viên trực tuyến.

ĐĂNG KÝ
Quý vị có thể đăng ký trực tuyến ngay bây giờ nếu quý vị có thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ghi nợ trả trước.

Nếu quý vị không có thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ghi nợ trả trước, vui lòng gửi email đến biketownforall@lyft.com hoặc gọi 503-823-2142 và để lại lời nhắn.

Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp tại Adaptive BIKETOWN (1945 SE Water Avenue), nơi quý vị có thể nhận thẻ trả trước với số tiền thành viên đã được nạp và mũ bảo hiểm!

ĐĂNG KÝ

CÁC C U HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

BIKETOWN FOR ALL LÀ GÌ?
BIKETOWN for All cung cấp cho cư dân khu vực Portland sống dựa vào thu nhập thấp một tư cách thành viên BIKETOWN với chi phí giảm. Các thành viên cũng sẽ được tiếp cận với chương trình hướng dẫn an toàn khi đi xe đạp và đội mũ bảo hiểm miễn phí.

Chương trình là sự hợp tác giữa Sở Giao thông Portland (PBOT), Lyft, các cộng đồng nhà ở giá cả phải chăng tham gia chương trình, các cơ quan dịch vụ xã hội và các tổ chức phi lợi nhuận địa phương phục vụ người dân Portland có thu nhập thấp.

CHI PHÍ THÀNH VIÊN CỦA BIKETOWN FOR ALL LÀ BAO NHIÊU?
Phí thành viên của BIKETOWN for All là $0/tháng, bao gồm mở khóa ebike miễn phí và các chuyến đi không giới hạn lên đến 60 phút. Bao gồm $10 tín dụng đi xe mỗi tháng.

Các thành viên được khuyến khích trả lại xe đạp miễn phí ở các trạm BIKETOWN hoặc ở một giá để xe đạp công cộng với giá $1. Đỗ xe ngoài khu vực dịch vụ sẽ phải trả phí $5.

AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG BIKETOWN FOR ALL?
Những cá nhân có thẻ Oregon Trail, sống trong nhà ở giá cả phải chăng, đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, sinh viên nhận FAFSA, hoặc nếu quý vị nhận các dịch vụ xã hội khác, quý vị có thể đủ điều kiện và có thể đăng ký trở thành thành viên BIKETOWN for All trực tuyến.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN BIKETOWN FOR ALL?

Quý vị có thể đăng ký trực tuyến ngay bây giờ nếu quý vị có thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ghi nợ trả trước.

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN BIKETOWN FOR ALL CÓ TỰ ĐỘNG GIA HẠN MỖI NĂM KHÔNG?
Không, tư cách thành viên BIKETOWN for All không tự động gia hạn hàng năm. Nếu quý vị muốn tiếp tục là thành viên trong một năm nữa, quý vị cần phải gia hạn theo cách thủ công. Thật dễ dàng để gia hạn trực tuyến thông qua tài khoản BIKETOWN cá nhân của quý vị.. Thành viên BIKETOWN for All có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tớiBIKETOWNforAll@lyft.com.

Nếu quý vị không có thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ghi nợ trả trước, vui lòng gửi email đến biketownforall@lyft.com hoặc gọi 503-823-2142 và để lại lời nhắn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ CUNG CẤP BIKETOWN FOR ALL CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ CHỨC CỦA TÔI?
Nếu quý vị tham gia một cộng đồng nhà ở giá cả phải chăng, một cơ quan dịch vụ xã hội hoặc một tổ chức cộng đồng muốn cung cấp BIKETOWN giảm giá cho Tất cả thành viên, vui lòng gọi số 866-512-2453.

TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI AI NẾU CÓ THÊM NHỮNG C U HỎI VỀ CHƯƠNG TRÌNH BIKETOWN FOR ALL?
Nếu quý vị có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, vui lòng gửi email tớiBIKETOWNforAll@lyft.com.

 • $0 /tháng
 • $0/tháng để tham gia
 • Mở khóa xe đạp miễn phí
 • $7 tín dụng đi xe mỗi tháng
 • 60 phút sử dụng ebike không giới hạn ($0.05/phút sau 60 phút)
 • Xe đạp sẵn sàng 24/7/365 trong toàn bộ khu vực dịch vụ
 • Giảm giá 25% cho Mũ bảo hiểm Nutcase với mã: BIKETOWN25

ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN CHO CÁC TỔ CHỨC
Nếu quý vị đang tham gia một cộng đồng nhà ở giá cả phải chăng, một cơ quan dịch vụ xã hội hoặc một tổ chức cộng đồng muốn cung cấp BIKETOWN giảm giá cho Tất cả thành viên, vui lòng liên hệ BIKETOWNforAll@lyft.com hoặc gọi 866-512-2453.